• MALUM
  • MALUM
  • VAZİYET PLANI
  • TEMİZ ELLER
  • İŞİMİZE BAKALIM
  • MAARİF

Foto-Sentez

Foto-Sentez; zaten

Fotoğraftan resim yapmak, hiç de ressamca bir tavır değildir. Sanatçı kişiliğin yaratıcılık mitine aykırıdır. Sanatçı idealize eder, kurgular “Şema”ya kendi yorumunu katar. Değiştirir, dönüştürür yeni formüller bulur. Hatta, sanattaki taklidi reddeder. Sanatçının “yeni” için “buluş”…

Devamını Oku »

Sosyalizm Artık Moda Değil Ama Küreselleşmenin De Çözümlere Gereksinimi Var

Hakan Gürsoytrak’ın Neo-kavramsal Resimleri

Resmin Türkiye’deki popülerliği yadsınamaz ve bu durum açıkça, pazar yönelimli güdümlemeler bir yana bırakılırsa, resmin sözlü kültürle modernist ilişkisiyle ve sanatçıların işlerine eskiden beri süregelen bağlılığıyla yakından ilgili. Bir meslek olarak…

Devamını Oku »